Sinistysaine motonet

Aseen huolto | Motonet Oy

Kuivaa ja puhdista siis aina aseesi huolellisesti käytön jälkeen! Motonetista saat kaiken säännölliseen puhdistukseen tarvittavan: puhdistuspuikot, harjat, ja …

Tuoteryhmä: Aseen huolto

Aseen huolto | Motonet Oy

Aseen huolto | Motonet Oy

Allen asepenkki ; Allen supistaja-avain 12 cal ; Allen harjasetti aseenpuhdistukseen ; Birchwood Casey liipaisin mittari

Tuoteryhmä: Aseen huolto

Super-Sini 50 ml sinistysneste | Karkkainen.com verkkokauppa

Super-Sini on kehitetty aseiden ja maalaamattomien teräspintojen (esim. takkaraudat yms.) paikkaussinistykseen, kylmäsinistykseen, pikasinistykseen ja …

Super-Sini on kehitetty aseiden ja maalaamattomien teräspintojen (esim. takkaraudat yms.) paikkaussinistykseen, kylmäsinistykseen, pikasinistykseen ja jaloruostesinistykseen. Sopii myös kupariin ja muihin metalleihin

  • Koko: 50 ml

H302 – Haitallista nieltynä
H411 – Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H314 – Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

H302 – Skadligt vid förtäring.
H411 – Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H314 – Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Sinistys aseen metallipintojen käsittelyyn – asejaera.fi

Valikoimamme Super Sini sinistysneste on erittäin suosittu ja toimiva. Ballistol sinistysnesteellä korjaat naarmut ja kulumat nopeasti ja helposti aseen …

Sinistys – Erälehti.fi

25.11.2008 — uskosin sinistyksen liikkuvan 40-80€ haitarissa.Ruuhka on varmaan nyt pienimmillään joten uskosin aseen saavan suhkot nopeasti…monella sepällä …

Super-Sini sinistysneste – Tampereen Öljytukku Oy

Super-Sini sinistysneste | Tampereen Öljytukku Oy

Super-Sini sinistysneste aseiden ja maalaamattomien teräspintojen paikkaussinistykseen, kylmäsinistykseen, pikasinistykseen ja jaloruostesinistykseen.

Yleispuhdistusaineet – Puuilo

Muut katsoivat myös · Verkkokaupan suosituimmat · Uniwipe puhdistusliina 100kpl washroom · Mellerud suihku- ja kylpyhuoneen voimapuhdistaja 0,5L · Cillit Bang …

Kaikki metsästysvarusteet eri lajien metsästämiseen – Biltema

Hanki varusteet metsästyksen Biltemasta – sillä miksi maksaisit enemmän? – Biltema.fi

Kuten monessa muussakin pääset alkuun hyvillä perusvarusteilla, joita voit sitten täydentää ajan kuluessa yksityiskohtaisemmilla välineillä. Budjetin salliessa …

Valikoimamme sisältää metsästysvarusteita, jahtipuukkoja, kiikareita ja kaikkea aseiden huoltamiseen. Bilteman varusteilla saat jahtipäivän onnistumaan. Osta verkosta tai tule myymäläämme.

kalastuslasit motonet, Sinistysaine Perma Blue, Casey 90ml

kalastuslasit motonet, Kalastus by krookmedia -, Kalastajan aurinkolasit. Kalastus.com, Kalastusasusteet Karkkainen.com verkkokauppa.

Keywords: sinistysaine motonet